skip to Main Content

Plaatselijk belang

Jonkersland

Plaatselijk belang

Als sinds 1988 is Plaatselijk Belang Jonkerslân de belangenbehartiger van het dorp. Plaatselijk Belang doet dit als Vereniging voor haar leden. Gelukkig zijn de meeste inwoners vanJonkerslân daarom ook lid.

Belangenbehartiger voor leden

Plaatselijk Belang is aanspreekpunt voor individuele leden, groepen leden of verenigingen in het dorp. De bestuursleden van Plaatselijk Belang kunnen hiervoor rechtstreeks worden benaderd of via de bijeenkomsten die Plaatselijk Belang organiseert.

Voor de meningsvorming van de leden informeert Plaatselijk Belang de leden over ontwikkelingen die van belang zijn voor het dorp. Dit gebeurt via de website www.jonkersland.frl, via de dorpskrant De Lytse Jonker en via informatiebijeenkomsten. Plaatselijk Belang steunt graag initiatieven die vanuit de dorpsgenoten zelf ontstaan en initieert ook zelf projecten.

Belangenbehartiger naar Gemeente en andere instanties

Als belangenbehartiger is Plaatselijk Belang aanspreekpunt voor verschillende instanties. De belangrijkste daarvan is de Gemeente Opsterland. Ieder jaar overlegt Plaatselijk Belang minimaal eenmaal per jaar met de Gemeente. Dit gaat over beleid en over onderhoudswerkzaamheden. Ook onderhoud Plaatselijk Belang nauw contact met de dorpsagent.

Belangenbehartiger voor nieuwe initiatieven

Plaatselijk Belang neemt als belangenbehartiger ook initiatieven om nieuwe zaken te ontwikkelen die de leefbaarheid in ons dorp ten goede komen. Deze taak zal altijd uitgevoerd worden, samen met de betrokken bewoners. Daarom zal bij nieuwe zaken eerst onderzoek gedaan worden naar het draagvlak in het dorp.

Contactgegevens

Ntb.

Lid worden ?

U kunt lid worden door een berichtje te sturen naar het secretariaat of te mailen naar ons emailadres. De contributie bedraagt slechts € 5,00 per gezin per jaar

Back To Top