skip to Main Content

Dorpshuis

Jonkersland

Us Doarpshûs

Oprichting

Sinds 1951 was een groep mensen in het dorp actief om een ruimte te creëren voor het sociale en culturele gemeenschapsleven in Terwispel. Toen in 1955 de oude lagere school werd afgekeurd, richtten de activiteiten zich op het inzetten van het oude schoolgebouw als dorpshuis.
Op 24 september 1957, worden in een speciale vergadering de statuten voor een dorpshuis in Terwispel door het dorp (42 aanwezigen) goedgekeurd. Als naam werd “Us Doarpshûs” gekozen en werd het eerste stichtingsbestuur benoemd.

Nieuwbouw

Het dorpshuis voorzag in een duidelijke behoefte. Hoewel het oude gebouw nadien al een paar keer was verbouwd en aangepast werd langzaam maar zeker duidelijk dat het dorpshuis uit zijn jasje groeide en dat het ook niet meer voldeed aan de eisen van de moderne tijd. In 1987 werd tegenover het oude gebouw op het sportveld “De Pûster” een nieuw dorpshuis geopend. Als naam bleef “Us Doarpshûs” gehandhaafd.

Uitbreiding en aanpassing

Voor personen met een lichamelijke beperking was de kantine zeer moeilijk bereikbaar. Ook bleek deze ruimte meermalen te klein. Tevens waren er te weinig ruimtes voor sociale en culturele activiteiten. In 2014 werd het dorpshuis uitgebreid met een nieuwe kantine. De oude kantine werd verbouwd tot bestuurskamer en een ruimte voor sociale en culturele activiteiten, zoals vergaderingen en andere bijeenkomsten. Nadat het casco van de uitbreiding door de aannemer was opgeleverd zijn de verdere werkzaamheden door vrijwilligers in zelfwerkzaamheid uitgevoerd.

Sociaal en cultureel centrum

Door het wegvallen van dorpswinkels en andere ontmoetingsplaatsen is Us Doarpshûs
de plek waar de inwoners elkaar treffen. Met uitzondering van de maand juli zijn er dan ook dagelijks activiteiten in en rondom het dorpshuis. Hoewel de naam anders doet vermoeden is Us Doarpshûs niet alleen meer dorpshuis. Het is uitgegroeid tot een multifunctionele accommodatie. Zo vervult Us Doarpshûs de functie van sportkantine als van peuterspeelzaal en vinden er de gymlessen van de basisschool plaats.
Leden-, bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten van diverse verenigingen.
Repetities en uitvoeringen van toneelvereniging Sizze en Dwaen.
Volleybal-, badminton- en zaalvoetbaltrainingen. Verenigingsgymnastiek van UDA.
Schieten en kaarten van de schietvereniging.
Klaverjas- en bingoavonden.
Jeu de boules en bierproefavonden.
Biljarten.
Bruiloften, partijen maar ook begrafenissen.

Freonen fan Us Doarpshûs

Voorafgaand aan de viering van 50 jaar Us Doarpshûs in 2007 kwam een groep van wijze heren met het idee om de Terwispelers door middel van een “vrienden van Us Doarpshûs actie” nog meer aan het dorpshuis te binden. De bedoeling is dat iedere “vriend” jaarlijks een bescheiden bedrag doneert. Dat geld wordt niet gebruikt voor de exploitatie.

Back To Top